Purchasing Steps

1Nhập mã khuyến mãiCurrent Step
2Chọn ngày/ Chuyến bay
3Phương thức thanh toán
4Xác nhận
Q & A * Những nội dung chính
  • Nhập mã khuyến mãi để lấy được giá khuyến mãi riêng dành cho chương trình.
  • Ghế ngồi luôn hiển thị, nếu như chuyến bay bạn chọn không có, vui lòng nhấp Đặt chỗ trực tuyến để mua vé..
Mã khuyến mãi

Ghi chú

  • Chỗ ngồi bị giới hạn hoặc không có chỗ đối với một số chuyến bay. Mã khuyến mãi không dùng chung với những chương trình khuyến mãi khác.
  • Mã khuyến mãi không được giảm giá thêm cho vé trẻ em .
  • Mã khuyến mãi cho phép hành khách chọn ngày khi mua vé trên www.evaair.com .