Trực tiếp nhảy tới trang chính

Truy vấn lịch sử giao dịch

1. Chức năng này giúp quý khách có thể kiểm tra được lịch sử các giao dịch mà quý khách từng thực hiện với EVA AIR trong khoản thời gian 03 năm, bao gồm các giao dịch mua vé hoặc các dịch vụ phụ thu trả trước như hành lý quá cước. Các giao dịch mà được thực hiện bởi đại lý hoặc các kênh khác sẽ không được liệt kê trong phần chức năng lịch sử giao dịch này.
2. Thành viên EVA MileageLands và hành khách có Tài khoản EVA Fans có thể xem lại lịch sử giao dịch trong vòng ba năm qua.

Chưa phải là thành viên?Đăng ký ngay

Gia nhập thành viên Infinity MileageLandsvà nhận ngay 1,000 dặm thưởng!

Nếu quý khách đã đăng ký thành viên, và không sử dụng e-mail để đăng nhập, vui lòng nhấp chọn personal data để chỉnh sửa lại.

Quên số thẻ thành viện
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code