Trực tiếp nhảy tới trang chính

Mã khuyến mãi

Nhập mã khuyến mãi của bạn để hưởng giá vé khuyến mãi độc quyền.

Ghế ngồi tùy vào tình trạng sẵn có, nếu (các) chuyến bay của bạn không có sẵn, vui lòng nhấp vào Đặt trước trực tuyến để mua vé.

Ghi chú

  • Chỗ ngồi bị giới hạn hoặc không có chỗ đối với một số chuyến bay. Mã khuyến mãi không dùng chung với những chương trình khuyến mãi khác.
  • Mã khuyến mãi không được giảm giá thêm cho vé trẻ em .
  • Mã khuyến mãi cho phép hành khách chọn ngày khi mua vé trên www.evaair.com .