Trực tiếp nhảy tới trang chính

Chương trình đặc biệt

Nhập Mã chương trình của bạn để hưởng giá vé khuyến mãi độc quyền.

Ghế ngồi tùy vào tình trạng sẵn có, nếu (các) chuyến bay của bạn không có sẵn, vui lòng nhấp vào Đặt trước trực tuyến để mua vé.

Ghi chú

  • Chỗ ngồi bị giới hạn hoặc không có chỗ đối với một số chuyến bay. Chương trình đặc biệt không dùng chung với những chương trình khuyến mãi khác.
  • Chương trình đặc biệt không được giảm giá thêm cho vé trẻ em .
  • Chương trình đặc biệt cho phép hành khách chọn ngày khi mua vé trên www.evaair.com .