Trực tiếp nhảy tới trang chính

ĐƠN XIN HOÀN TIỀN/YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Trong trường hợp "Lệnh Cấm Trung Chuyển" của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đài Loan ảnh hưởng đến hành trình của quý khách và vẫn trong thời gian xử lý theo Công văn chuyến bay BR/B7 bị ảnh hưởng bởi COVID-19, vui lòng truy cập vào Quản lý >Kiểm tra hồ sơ đặt chỗ>Hủy hồ sơ đặt chỗ để hủy hành trình trước, sau đó vào mục Kế hoạch và Đặt chỗ>Đặt chỗ trực tuyến>Đăng ký hoàn vé/Tra cứu để tiến hành thủ tục hoàn vé. Do hệ thống hoàn vé trực tuyến có giới hạn, quý khách sẽ mất phí hoàn vé nếu hành trình chưa được hủy. Vui lòng liên hệ phòng vé EVA để được hỗ trợ nhận lại phí hoàn vé đã bị trừ sau khi hoàn tất thủ tục hoàn vé trực tuyến.


Chức năng này chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán qua bên thứ ba (lưu ý) được thực hiện trực tuyến trên trang web chính thức của EVA Air, ứng dụng di động và phòng vé EVA Air (bao gồm vé máy bay và các phụ phí dịch vụ mua thêm). Vui lòng nhập số vé điện tử nếu quý khách muốn hoàn vé; nếu quý khách muốn hoàn các phụ phí, ví dụ như hành lý quá cước, xin vui lòng nhập chứng từ điện tử phụ thu dịch vụ (EMD).


Lưu ý: thanh toán bằng ứng dụng Alipay và Wechat ở Trung Quốc


Please refer to Handling Guideline of BR/B7 flights affected by COVID-19.

Lưu ý: số vé bắt đầu bằng 69524, và số chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) dành cho hành lý trả trước hoặc các dịch vụ phụ trợ khác bắt đầu bằng 69545.

(Họ, ví dụ: Smith)

(Tên + Tên đệm, ví dụ: JohnKevin.)

Note

  • Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của quý khách, việc hoàn tiền thông qua trang web chỉ được áp dụng đối với thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng dùng để mua vé ban đầu. Sau khi đăng ký hoàn tiền, nếu quý khách nhận được thông tin thanh toán ban đầu đã được sửa đổi về vấn đề thẻ tín dụng bị mất hoặc bị loại, v.v., vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của quý khách để được hỗ trợ them.
  • Vui lòng liên hệ văn phòng EVA để yêu cầu hoàn vé cho loại vé thưởng. Hệ thống trực tuyến không thể xử lý yêu cầu hoàn vé thưởng.
  • Đối với vé mua qua đại lý, vui lòng liên hệ với đại lý để tiến hành hoàn vé.
  • Hệ thống sẽ tự tính toán và chuyển phần tiền hoàn về tài khoản mua vé ban đầu của quý khách, nếu vé của quý khách có giá trị hoàn. Nếu tiền hoàn vé vượt quá số tiền thanh toán vé ban đầu, thì số tiền hoàn vé dư trội, sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán cho các giao dịch sau đó.
  • Đối với quý khách có hành trình xuất phát từ Mỹ hoặc đến Mỹ, khi làm thủ tục hoàn vé trong vòng 24 tiếng kể từ lúc mua vé và thời gian mua vé trước giờ khởi hành của chặng bay đầu tiên ít nhất 1 tuần (168 tiếng), sẽ được hoàn vé miễn phí.
  • Hoàn vé sẽ được xử lý nhanh chóng ngay khi nhận được yêu cầu hoàn vé. Phí hoàn vé /phí bỏ chỗ/phí quản trị hệ thống sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn vé. Tiền hoàn vé sẽ được trả vào thẻ tín dụng ban đầu của quý khách trong vòng 7 ngày làm việc (sao kê được gửi về trong 1-2 chu kỳ thanh toán). Đối với tiền mặt và trả bằng phiếu chi (check), tiền hoàn sẽ được hoàn trả trong vòng 20 ngày làm việc ngay khi nhận yêu cầu hoàn vé của quý khách.
  • Hoàn vé cho các chặng bay chưa sử dụng sẽ được tính toán dựa trên giá trị sau khi khấu trừ của chặng bay đã sử dụng, thay vì một nửa giá trị vé ban đầu (phí quản trị hệ thống không được hoàn trả). Có thể chỉ được hoàn thuế sân bay sau khi tính toán; như vậy sẽ không có phí hoàn vé và phải trả phí bỏ chỗ. Điều này cũng áp dụng cho các vé không được hoàn.
  • Giao dịch sử dụng giá vé khấu trừ một phần hoặc toàn bộ dặm bay, nếu cần hoàn trả vé, thì giá vé chưa sử dụng cho cả quá trình có thể trả lại giá vé đã thu / tiền thuế và dặm bay vẫn còn hiệu lực trong ngày trả lại vé; một phần vé máy bay chưa sử dụng chỉ có thể trả lại giá vé / tiền thuế của đoạn bay chưa bay còn lại, không trả lại bất cứ dặm bay đã khấu trừ nào.