Trực tiếp nhảy tới trang chính

Hủy hồ sơ

Đây chỉ là hủy hành trình, không phải là hoàn vé

Nếu quý khách mua vé thông qua trang Web của EVA AIR và muốn đổi hoặc hoàn vé, vui lòng vào Thay đổi ngày bay/chuyến bay hoặc Yêu cầu hoàn vé. Đối với vé xuất tại đại lý vé, vui lòng liên hệ đại lý vé để yêu cầu đổi hoặc hoàn.

Nhập mã đặt vé của bạn (6 chữ cái và/hoặc số).

(Họ, ví dụ Smith)

(Tên + tên lót, ví dụ JohnKevin. Vui lòng bỏ qua nếu quý khách không có tên)

Lưu ý

 • Đây chỉ là hủy hành trình, không phải là hoàn vé.
 • Hệ thống này cho phép quý khách hủy hành trình của mình muộn nhất là một giờ trước giờ khởi hành, áp dụng tất cả các kênh mua vé. Xin lưu ý tất cả hành khách và hành trình trong cùng một hồ sơ sẽ bị hủy và xóa cùng một lúc.
 • Những trường hợp như bên dưới không thể thực hiện hủy trực tuyến, vui lòng liên hệ đại lý vé của quý khách hoặc Trung tâm hỗ trợ của EVA AIR.
  (1) Chỉ hủy một phần hay một trong những hành khách
  (2) Hồ sơ chưa xuất vé
  (3) Hành khách đoàn
  (4) Hồ sơ có vé hãng máy bay khách do đại lý vé xuất.
  (5) Không thể hủy trực tuyến hoặc lý do kỹ thuật khác