Trực tiếp nhảy tới trang chính

Đăng ký hóa đơn

  • Chức năng này chỉ áp dung cho giao dịch trực tuyến ( bao gồm vé máy bay và dịch vụ ghế có thu phí, mua hành lý quá cước và phí bỏ bỗ----) thực hiện trên website chính thức của EVA Air, và cung cấp biên nhận mua vé cho hành khách tham khảo. Vui lòng không cải biên nội dung hoặc bố cục biên nhận mua vé Hành khách vi phạm sẽ bị truy tố .
  • Số lượng tối đa Mỗi giấy chứng nhận chỉ bao gồm chi tiết mua vé của một hành khách. Nếu như hồ sơ đặt chỗ của quý khách sử dung chung cho nhiều hành khách, vui lòng điền tất cả tên hành khách và số vé riêng biệt trước khi in.
  • Truy cập số vé của quý khách: Nhằm bảo mật thông tin cá nhân, quý khách phải nhập tên và số vé khi in giấy chứng nhận mua vé. Vui lòng liên hệ nhân viên phòng vé tại các văn phòng đại diện của EVA Air nếu quý khách không biết số vé .

Lưu ý: số vé bắt đầu bằng 69524, và số chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) dành cho hành lý trả trước hoặc các dịch vụ phụ trợ khác bắt đầu bằng 69545.

(Họ, ví dụ Smith)

(Tên + tên lót, ví dụ JohnKevin. Vui lòng bỏ qua nếu quý khách không có tên)