Trực tiếp nhảy tới trang chính

Đặt suất ăn

Lựa chọn suất ăn chính cho khoang hạng ghế thương gia Royal Laurel, Premium Laurel hoặc hạng ghế Phổ thông Cao Cấp thực hiện không sớm hơn 21 ngày và không muộn hơn 24 giờ trước giờ khởi hành. Ngoài ra, các suất ăn đặc biệt cho tất cả các khoang ghế có thể đặt trước 24 giờ so với chuyến bay.

Qúy khách cũng có thể đăng nhập tài khoản thành viên của mình để chọn trước suất ăn trong mục "Quản lý hành trình".

Đăng nhập

Vui lòng nhập chi tiết hồ sơ đặt chỗ

Vui lòng nhập hồ sơ đặt chỗ (6 chữ cái và/ hoặc số) hoặc số vé/ EMD (13 chữ số).

(Họ, ví dụ Smith)

(Tên + tên lót, ví dụ JohnKevin. Vui lòng bỏ qua nếu quý khách không có tên)

Lưu ý

  • Nếu lịch bay hoặc hạng ghế của quý khách thay đổi, hệ thống sẽ tự động hủy suất ăn chính đã chọn trước của quý khách . Qúy khách vui lòng đặt lại suất ăn khác
  • Vì những lý do không lường trước được, các suất ăn được phục vụ trên chuyến bay có thể không trùng khớp với các suất ăn được giới thiệu ở đây. Các suất ăn thay thế sẽ được phục vụ mà không cần báo trước. Qúy khách vui lòng tham khảo thực đơn trên chuyến bay để biết thêm chi tiết