Trực tiếp nhảy tới trang chính

Giấy chứng nhận chuyến bay

Đơn đăng ký / in trực tuyến Giấy chứng nhận chuyến bay khởi hành / đến trong vòng 180 ngày kể từ ngày bay. Sau đó, giấy chứng nhận chuyến bay chỉ có thể cấp tại quầy.

Số hiệu chuyến bay

(Ví dụ: chuyến bay BR851, vui lòng nhập 851)

Tra cứu

Lưu ý:

  • Các chuyến bay có thể bị hoãn và hủy. Qúy khách vui lòng thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên trang web của EVA Air. Vui lòng liên hệ văn phòng EVA Air hoặc văn phòng sân bay để cập nhật thông tin về chuyến bay bị hoãn.
  • Không có thông tin về chuyến bay chuyên gia và chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác khai thác.
  • Vui lòng vào trang Tìm kiếm Lịch trình để tra cứu chi tiết thông tin chuyến bay trước 360 ngày.
  • Giấy chứng nhận này chỉ khả dụng theo song ngữ Anh – Hoa.