ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บัตรโดยสารนักเรียน/ทำงานและท่องเที่ยว

เข้าสู่ระบบเลย! เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบ

Ticket purchasing procedure

ขั้นตอนที่ 1

เลือก

ขั้นตอนที่ 2

จอง

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันการจอง

 • โปรโมชันที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ กรุณาไปที่ตัวเลือกอื่นบนเว็บไซต์เพื่อซื้อบัตรโดยสาร
 • ตั๋วโดยสารนักเรียน:
  ใช้เดินทางออกจากเมือง/ประเทศที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารยืนยัน (เช่น วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน, วีซ่านักเรียนต่างชาติ, เอกสารรับรองจากทางโรงเรียน, เอกสารสำหรับนักเรียนต่างชาติ, บัตรประจำตัวนักเรียนต่างชาติ (ISIC)…เป็นต้น) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คอินของ EVA Air ที่สนามบินตรวจสอบ มิฉะนั้นแล้วผู้โดยสารจำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่สนามบิน

ประเภทของวัน

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนการซื้อบัตรโดยสารนักเรียนสูงสุด9บัตรต่อการซื้อ1ครั้ง ผู้เดินทางทุกท่านต้องมีอายุอย่างน้อยที่สุด12ปีและถือบัตรประจำตัวสำหรับนักเรียนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ เช่นเดียวกันกับบัตรโดยสารสำหรับWorking Holidayในออสเตรเลีย ผู้โดยสารต้องถือเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางนั้นๆ
 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่3-7ชั่วโมงถึง360วันก่อนการเดินทาง(ขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง) หลังจากสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันการจองพร้อมหมายเลขบัตรโดยสารให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการจองและจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารขณะเช็คอินที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม หากการทำรายการผ่านบัตรเครดิตของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยโดย VISA SECURE หรือ MasterCard ID Check™ หรือ American Express SafeKey®หรือ JCB J/Secure คุณไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตของคุณขณะเช็คอินที่สนามบิน นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางด้วย โปรดดูที่เงื่อนไขการใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • กรุณาตรวจสอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบัตรโดยสารที่เงื่อนไขของราคานั้นๆก่อนที่จะดำเนินการซื้อบัตรโดยสารของคุณ
 • การขอคืนบัตรโดยสารผ่านทางระบบ จะต้องเป็นบัตรโดยสารที่จองผ่านเว็ปไซด์นี้เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการขอคืนบัตรโดยสารนั้น โปรดตรวจสอบจากเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารของคุณ ส่วนแผนการเดินทางที่เข้า/ออกจากอเมริกา คุณจะได้รับคืนค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนและไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ หากการขอคืนบัตรโดยสารนั้นๆอยู่ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ได้ซื้อผ่านระบบและต้องเป็นการซื้ออย่างน้อยที่สุด1สัปดาห์(168ชั่วโมง)ก่อนถึงเวลาเดินทางออกในเที่ยวบินแรกสุด
 • ขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขสัญญา ก่อนซื้อบัตรโดยสาร
 • สายการบินอีวีเอแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและชนิดของเครื่องบินที่ใช้ในแต่ละเที่ยวบิน

ถาม – ตอบ