ขั้นตอนการจอง

1เลือกวันเดินทาง/เที่ยวบินCurrent Step
2จอง
3ชำระเงิน
* หัวข้อที่ต้องระบุ
 • บัตรโดยสารนักเรียน: ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อบัตรโดยสารสำหรับนักเรียนต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นและออกเดินทางจากไต้หวัน ฮ่องกง กรุงเทพ และโฮจิมินห์ พร้อมทั้งสามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นต่างๆได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนของการซื้อบัตรโดยสารต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของเราที่สนามบิน ผู้ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่สนามบิน
  • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากไต้หวัน สามารถแสดงเพียงบัตรประจำตัวนักเรียนนานาชาติ(ISIC) ได้
  • ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศอื่นๆต้องแสดงหลักฐานเอกสารต่อไปนี้ อิเลคโทรนิควีซ่าสำหรับนักเรียน, วีซ่านักเรียนนานาชาติ, หลักฐานการรับเข้าเรียนในโรงเรียน, หลักฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ, และ/หรือบัตรประจำตัวนักเรียนนานาชาติ(ISIC)
   • กรณีผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนเดินทางออกจากฮ่องกงไปยังไต้หวัน ต้องเป็นนักเรียนสัญชาติฮ่องกง มาเก๊า และจีนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน
   • กรณีผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนเดินทางออกจากฮ่องกงไปยังอเมริกาหรือแคนาดา ต้องเป็นนักเรียนสัญชาติฮ่องกง มาเก๊า และจีนเท่านั้น
 • บัตรโดยสารWorking Holidayในออสเตรเลีย:ใช้สำหรับผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไต้หวันและมีวีซ่าประเภทAustralian working holiday(Subclass417) โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าดังต่อไปนี้:
  • ผู้โดยสารที่เดินทางจากไต้หวันไปยังออสเตรเลียและถือบัตรโดยสารเที่ยวเดียว/ไป-กลับต้องแสดงวีซ่าประเภทworking holiday ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน มิฉะนั้นแล้วต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่สนามบิน
  • ผู้โดยสารที่เดินทางจากไต้หวันไปยังออสเตรเลียและถือบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต้องแสดงวีซ่าประเภทworking holiday ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน มิฉะนั้นแล้วต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเท่ากับAUD250
ค้นหาราคาบัตรโดยสาร
ประเภทของการเดินทาง
ประเภทของวัน

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนการซื้อบัตรโดยสารนักเรียนสูงสุด9บัตรต่อการซื้อ1ครั้ง ผู้เดินทางทุกท่านต้องมีอายุอย่างน้อยที่สุด12ปีและถือบัตรประจำตัวสำหรับนักเรียนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ เช่นเดียวกันกับบัตรโดยสารสำหรับWorking Holidayในออสเตรเลีย ผู้โดยสารต้องถือเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางนั้นๆ
 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่3-7ชั่วโมงถึง360วันก่อนการเดินทาง(ขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง) หลังจากสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันการจองพร้อมหมายเลขบัตรโดยสารให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในการใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วย ยกเว้นกรณีต่างๆตามนี้เท่านั้น:
  1. ผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศไต้หวันและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเอทีเอ็มทางอินเตอร์เน็ต
  2. ผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศจีนและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารจีน
  3. ผู้โดยสารที่ชำระด้วยบัญชีPayPal
 • กรุณาตรวจสอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบัตรโดยสารที่เงื่อนไขของราคานั้นๆก่อนที่จะดำเนินการซื้อบัตรโดยสารของคุณ
 • การขอคืนบัตรโดยสารผ่านทางระบบ จะต้องเป็นบัตรโดยสารที่จองผ่านเว็ปไซด์นี้เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการขอคืนบัตรโดยสารนั้น โปรดตรวจสอบจากเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารของคุณ ส่วนแผนการเดินทางที่เข้า/ออกจากอเมริกา คุณจะได้รับคืนค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนและไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ หากการขอคืนบัตรโดยสารนั้นๆอยู่ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ได้ซื้อผ่านระบบและต้องเป็นการซื้ออย่างน้อยที่สุด1สัปดาห์(168ชั่วโมง)ก่อนถึงเวลาเดินทางออกในเที่ยวบินแรกสุด
 • ขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขสัญญา ก่อนซื้อบัตรโดยสาร
 • สายการบินอีวีเอแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและชนิดของเครื่องบินที่ใช้ในแต่ละเที่ยวบิน