ขั้นตอนการจอง

1เลือกวันเดินทาง/เที่ยวบินCurrent Step
2จอง
3ชำระเงิน
* หัวข้อที่ต้องระบุ
 • บัตรโดยสารสำหรับนักเรียน:
  เฉพาะผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่และเดินทางเป็นรายบุคคลเท่านั้น ซึ่งมีเที่ยวบินออกจากฮ่องกง มาเก๊า และกรุงเทพฯ ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องและยังมีอายุการใช้งานอยู่ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินที่สนามบิน มิฉะนั้นแล้วจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  • ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเริ่มต้นจากฮ่องกงและมาเก๊า สามารถแสดงหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้ วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน วีซ่านักเรียนนานาชาติ เอกสารตอบรับจากโรงเรียน เอกสารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ/หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนนานาชาติ (ISIC)
  • ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเริ่มต้นจากฮ่องกง / มาเก๊า เข้าไต้หวัน ต้องเป็นนักเรียนจากฮ่องกง / มาเก๊า / จีน ผู้ซึ่งถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่สำหรับชนชาติไต้หวันและกำลังศึกษาอยู่ในไต้หวันเท่านั้น
 • ค้นหาราคาบัตรโดยสาร
  ประเภทของการเดินทาง
  ประเภทของวัน

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนการซื้อบัตรโดยสารนักเรียนสูงสุด9บัตรต่อการซื้อ1ครั้ง ผู้เดินทางทุกท่านต้องมีอายุอย่างน้อยที่สุด12ปีและถือบัตรประจำตัวสำหรับนักเรียนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ เช่นเดียวกันกับบัตรโดยสารสำหรับWorking Holidayในออสเตรเลีย ผู้โดยสารต้องถือเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางนั้นๆ
 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่3-7ชั่วโมงถึง360วันก่อนการเดินทาง(ขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง) หลังจากสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันการจองพร้อมหมายเลขบัตรโดยสารให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในการใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วย ยกเว้นกรณีต่างๆตามนี้เท่านั้น:
  1. ผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศไต้หวันและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเอทีเอ็มทางอินเตอร์เน็ต
  2. ผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศจีนและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารจีน
  3. ผู้โดยสารที่ชำระด้วยบัญชีPayPal
 • กรุณาตรวจสอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบัตรโดยสารที่เงื่อนไขของราคานั้นๆก่อนที่จะดำเนินการซื้อบัตรโดยสารของคุณ
 • การขอคืนบัตรโดยสารผ่านทางระบบ จะต้องเป็นบัตรโดยสารที่จองผ่านเว็ปไซด์นี้เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการขอคืนบัตรโดยสารนั้น โปรดตรวจสอบจากเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารของคุณ ส่วนแผนการเดินทางที่เข้า/ออกจากอเมริกา คุณจะได้รับคืนค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนและไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ หากการขอคืนบัตรโดยสารนั้นๆอยู่ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ได้ซื้อผ่านระบบและต้องเป็นการซื้ออย่างน้อยที่สุด1สัปดาห์(168ชั่วโมง)ก่อนถึงเวลาเดินทางออกในเที่ยวบินแรกสุด
 • ขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขสัญญา ก่อนซื้อบัตรโดยสาร
 • สายการบินอีวีเอแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและชนิดของเครื่องบินที่ใช้ในแต่ละเที่ยวบิน