ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จอง

เข้าสู่ระบบเลย! เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบ

Ticket purchasing procedure

ขั้นตอนที่ 1

เลือก

ขั้นตอนที่ 2

จอง

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันการจอง

จองแบบหยุดพักหลายเมือง

ประเภทของวัน

(12ปีขึ้นไป)

(2-11 ปี)

(ต่ำกว่า2ปี)

จองแบบหยุดพักหลายเมือง

หมายเหตุ

ถาม – ตอบ