ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยกเลิกการจอง

นี่เพื่อเป็นการขอยกเลิกแผนการเดินทางของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการขอคืนบัตรโดยสาร

หากคุณได้ซื้อผ่านเว็บไซต์ EVA AIR และต้องการเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือขอคืนบัตรโดยสาร โปรดดำเนินการที่ เปลี่ยนวัน/เที่ยวบิน หรือ ขอคืนบัตรโดยสาร/สอบถามการคืนบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยวโปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือขอคืนบัตรโดยสาร

กรอกรหัสการจองของคุณ (6 อักษรและ/หรือตัวเลข)

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

หมายเหตุ

 • นี่เพื่อเป็นการขอยกเลิกแผนการเดินทางของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการขอคืนบัตรโดยสาร
 • ระบบนี้อนุญาตให้คุณยกเลิกการจองใด ๆ ของคุณได้ช้าสุด 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกโดยไม่คำนึงถึงช่องทางในการจองของคุณ โปรดทราบว่าผู้โดยสารทุกท่านและแผนการเดินทางในบันทึกการจองเดียวกันจะถูกยกเลิกและลบออกทั้งหมด
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ตามด้านล่างนี้จะไม่สามารถทำรายการยกเลิกทางออนไลน์ได้ โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของคุณหรือ ศูนย์สำรองที่นั่งของ EVA Air.
  (1) ขอยกเลิกเที่ยวบินหรือผู้โดยสารบางส่วน
  (2) การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
  (3) ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ
  (4) การจองที่มีสายการบินอื่นร่วมด้วยและจองโดยตัวแทนท่องเที่ยว
  (5) ไม่สามารถที่จะทำการยกเลิกทางออนไลน์เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรืออื่น ๆ