ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชำระสัมภาระเพิ่มล่วงหน้า

คุณสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ในราคาลดพิเศษ!

หากต้องการเปลี่ยนวันที่หลังจากชำระเงินล่วงหน้าแล้ว คุณต้องติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง

ใส่รหัสอ้าง​อิงการจองของคุณ​ (6 ตัวอักษร​และ/หรือตัวเลข)​ หรือหมายเลขบัตร​โดยสาร​/EMD​ (13 หลัก)

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

ประกาศ

  • ผลรวมทั้งสามด้านของกระเป๋าสัมภาระแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

  • ซื้อกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินแบบชำระเงินล่วงหน้าได้สูงสุด 5 ชิ้น น้ำหนักสำหรับกระเป๋าสัมภาระแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับชั้นในการจองของคุณ ชั้นรอยัลลอเรล / ชั้นพรีเมียมลอเรล / ชั้นธุรกิจ : น้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระแต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด: น้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระแต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 23 กก. (50 ปอนด์)
  • กระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าไม่สามารถใช้กับ สัตว์เลี้ยง, กระเป๋าที่มีขนาดเกินหรือน้ำหนักเกิน, อุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ เป็นต้น
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่าน(ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่ง)ซื้อกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งเส้นทางบินเท่านั้น หากต้องการแก้ไขรายการของคุณ คุณต้องยกเลิกการสั่งซื้อเดิมและทำรายการซื้อใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ซื้อได้
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินที่ได้ชำระล่วงหน้าถือเป็นการชำระเพื่อให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ผ่านช่องทางที่ได้ทำรายการไว้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากมีการนำมาใช้แล้วบางส่วน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้