ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชำระสัมภาระเพิ่มล่วงหน้า

คุณสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ในราคาลดพิเศษ!

หากต้องการเปลี่ยนวันที่หลังจากชำระเงินล่วงหน้าแล้ว คุณต้องติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง

ใส่รหัสอ้าง​อิงการจองของคุณ​ (6 ตัวอักษร​และ/หรือตัวเลข)​ หรือหมายเลขบัตร​โดยสาร​/EMD​ (13 หลัก)

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

ประกาศ

  • ผลรวมทั้งสามด้านของกระเป๋าสัมภาระแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

  • ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังปลายทางซึ่งใช้ระบบน้ำหนักในการคำนวณกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าได้เป็นยูนิต ๆ ละ 5 กก. (สูงสุด 30 กก. ต่อชิ้น) น้ำหนักรวมของกระเป๋าสัมภาระที่ซื้อได้ในแต่ละเส้นทางบินต้องไม่เกิน 100 กก.
  • ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังปลายทางซึ่งใช้ระบบจำนวนชิ้นในการคำนวณกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน นอกเหนือจากกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตเดิม จะสามารถชำระล่วงหน้าได้สูงสุด 5 ชิ้น, น้ำหนักที่กำหนดให้สำหรับกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าแต่ละชิ้นจะต่างกันไปตามชั้นโดยสารที่จอง
  • กระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าไม่สามารถใช้กับ สัตว์เลี้ยง, กระเป๋าที่มีขนาดเกินหรือน้ำหนักเกิน, อุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ เป็นต้น
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่าน(ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่ง)ซื้อกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งเส้นทางบินเท่านั้น หากต้องการแก้ไขรายการของคุณ คุณต้องยกเลิกการสั่งซื้อเดิมและทำรายการซื้อใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ซื้อได้
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินที่ได้ชำระล่วงหน้าถือเป็นการชำระเพื่อให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ผ่านช่องทางที่ได้ทำรายการไว้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากมีการนำมาใช้แล้วบางส่วน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้