ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เช็คอินออนไลน์

คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง.

You could also log in by using your membership number to check-in in "Manage your Trip".

Login

Please enter your booking details

Enter your booking reference (6 letters and/or numbers). Enter ticket or EMD number (13 digits).

(Last Name, e.g. Smith)

(First Name + Middle Name, e.g. JohnKevin.Please skip if you do not have a first name.)

Notes

  • Eligible flights for online check-in: Eligible flights include international flights operated by EVA Air and UNI Air. Code-share flights operated by other airlines and charter flights are currently not eligible. Online check-in is available to ticketed passengers with confirmed bookings only. Passengers must enter relevant travel documents (including passports and visas). It is recommended for passengers to have travel documents and booking information at hand.
  • If you have completed your check-in, please pick up your boarding pass and check in your baggage at least one hour prior to departure in order to comply with immigration and security procedures. EVA Air and UNI Air reserve the right to cancel your check-in if you fail to pick up your boarding pass at least one hour prior to flight departure.