ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอใบรับรองการออกบัตรโดยสาร

  • ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการทำรายการทางออนไลน์ (การออกบัตรโดยสารและชำระค่าธรรมเนียมเลือกที่นั่ง ชำระสัมภาระเพิ่มล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมเมื่อไม่มาแสดงตัวตามเวลา) ที่ได้ทำรายการเรียบร้อยผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินอีวีเอแอร์เท่านั้น โดยผู้โดยสารจะได้รับใบเสร็จรับเงินในการทำรายการดังกล่าวเป็นหลักฐาน กรุณาอย่าแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาหรือรูปแบบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี
  • จำนวนสูงสุดของผู้ขอ: ใบรับรองแต่ละฉบับจะระบุรายละเอียดการซื้อของผู้โดยสารเพียงท่านเดียวเท่านั้น หากมีผู้เดินทางมากกว่าหนึ่งท่านในรหัสการจองของคุณ กรุณาใส่ชื่อผู้โดยสารและหมายเลขบัตรโดยสารของแต่ละท่านแยกกันไปต่อการพิมพ์ในแต่ละครั้ง
  • สอบถามเกี่ยวกับหมายเลขบัตรโดยสารของคุณ: เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องกรอกชื่อและหมายเลขบัตรโดยสารของคุณสำหรับการพิมพ์ใบรับรอง กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายบัตรโดยสารที่สำนักงานใดๆของสายการบินอีวีเอแอร์ หากคุณไม่รู้หมายเลขบัตรโดยสารของคุณ

หมายเหตุ: หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 69524 และหมายเลขเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) สำหรับชำระสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้าหรือบริการเสริมอื่นขึ้นต้นด้วย 69545

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)