ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตารางเวลาเที่ยวบิน

เรียกดูตารางบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air (BR) และ UNI Air (B7) ได้ไกลสุดถึง 360 วันนับจากวันนี้

คุณยังสามารถใช้ สถานะเที่ยวบิน เพื่อดูรายละเอียดของเที่ยวบินในวันนี้และพรุ่งนี้

ประเภทของการเดินทาง

หมายเหตุ:

  • ตารางเวลาบินนี้ครอบคลุมเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA AIR (BR) และ UNI AIR (B7) สามารถดูข้อมูลเวลาบินได้ไกลสุด 360 วัน กำหนดเวลาจริงของเที่ยวบินหรือประเภทของเครื่องโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลล่าสุดของเฉพาะเที่ยวบินที่ต้องการ โปรดใช้ฟังก์ชัน “ค้นหาทางออนไลน์” ข้างต้น
  • EVA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกำหนดเวลาบินและใช้เครื่องโดยสารอื่นแทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า