ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สั่งอาหาร

หากคุณกำลังจะเดินทางในชั้นรอยัลลอเรล, ชั้นพรีเมียมลอเรล, ชั้นธุรกิจ หรือ ชั้นประหยัดพรีเมียม คุณสามารถเลือกเมนูอาหารหลักได้ไม่เกินกว่า 21 วันและไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก นอกจากนี้ยังจะสามารถสั่งอาหารพิเศษในทุกชั้นโดยสารล่วงหน้าได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก.

คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขสมาชิกเพื่อเลือกอาหารของคุณล่วงหน้าใน "จัดการการเดินทางของคุณ"

เข้าสู่ระบบ

โปรดใส่รายละเอียดการจองของคุณ

ใส่รหัสอ้าง​อิงการจองของคุณ​ (6 ตัวอักษร​และ/หรือตัวเลข)​ หรือหมายเลขบัตร​โดยสาร​/EMD​ (13 หลัก)

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

หมายเหตุ

  • หากกำหนดการของเที่ยวบินหรือชั้นโดยสารของคุณเปลี่ยน อาหารที่สั่งไว้เดิมของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โปรดทำรายการสั่งอาหารใหม่เมื่อคุณสะดวก
  • เนื่องจากเหตุที่คาดไม่ถึงต่าง ๆ จึงอาจทำให้อาหารที่เสิร์ฟในเที่ยวบินของคุณไม่ตรงตามที่แสดงไว้ในที่นี้ อาหารอื่นจะถูกนำมาเสิร์ฟแทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูที่เมนูอาหารบนเครื่องของคุณสำหรับรายละเอียดทั้งหมด