ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จองออนไลน์-ตั๋วหลายเมือง/แวะพัก

Ticket purchasing procedure

ขั้นตอนที่ 1

เลือก

ขั้นตอนที่ 2

จอง

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันการจอง

ไป-กลับ เที่ยวเดียว

เข้าสู่ระบบเลย! เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบ
ไป-กลับ เที่ยวเดียว
เที่ยวบินปลายทาง: 1
เที่ยวบินปลายทาง: 2

ชนิดของราคา

(12ปีขึ้นไป)

(2-11 ปี)

(ต่ำกว่า2ปี)

  • การเปลี่ยนวันที่/เที่ยวบินไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่จองแบบหยุดพักหลายเมือง
  • คุณสามารถทำการจองได้ตั้งแต่ 3-7 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเส้นทาง) จนถึง 360 วันก่อนออกเดินทาง หลังจากเสร็จสิ้นการจองแล้ว ระบบจะสร้างหมายเลขอ้างอิงการสำรองที่นั่งและหมายเลขตั๋วโดยอัตโนมัติ
  • สามารถซื้อบัตรโดยสารได้สูงสุด 9 ใบต่อการจองในแต่ละครั้ง (ไม่รวมบัตรโดยสารสำหรับทารก) และต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ผู้ใหญ่แต่ละคนสามารถเดินทางพร้อมกับทารก 1 คน (เด็กทารกไม่ต้องการที่นั่งและต้องมีอายุต่ำกว่า 2 ปีขณะเดินทาง) และเด็ก 1 คน หรือจำนวนเด็กสูงสุดไม่เกิน 3 คน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารของเราหากคุณต้องการจองเฉพาะบัตรโดยสารสำหรับเด็กหรือทารกเท่านั้น
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการจองและจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารขณะเช็คอินที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม หากการทำรายการผ่านบัตรเครดิตของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยโดย VISA SECURE หรือ MasterCard ID Check™ หรือ American Express SafeKey®หรือ JCB J/Secure คุณไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตของคุณขณะเช็คอินที่สนามบิน นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางด้วย โปรดดูที่เงื่อนไขการใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม
  • คุณสามารถยื่นคำขอคืนเงินสำหรับการจองที่ทำในเว็บไซต์นี้เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่หมายเหตุค่าโดยสารของตั๋วของคุณ สำหรับกำหนดการเดินทางไป/จากสหรัฐฯ: คุณจะได้รับเงินคืน 100% หากยื่นคำขอคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ และหากซื้อตั๋วเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ (168 ชั่วโมง) ก่อนเที่ยวบินแรกออกเดินทาง
  • การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อเราได้รับคำขอคืนเงินของคุณแล้ว ทั้งนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 2 เดือนจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงการคืนเงิน และแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตและรอบการเรียกเก็บเงินของบริษัทบัตรเครดิตของคุณ ค่าบริการคืนเงิน ถ้ามี จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน
  • ก่อนที่คุณจะทำการสำรองที่นั่งออนไลน์ เราขอแนะนำให้คุณดูที่ เงื่อนไขการใช้งาน และ เงื่อนไขของสัญญา
  • EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และการสับเปลี่ยนเครื่องบินอื่นแทน
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระฟรี โปรดคลิก ข้อมูลสัมภาระ